Witamy na stronie Stowarzyszenia Wspierania Aktywności Lokalnej KomuKulturka.

Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Lokalnej "KomuKulturka" (KK)

Stowarzyszenie KK powstało w czerwcu 2011r. Tworzą je członkowie Grupy Nieformalnej KK, która od 2008r. podejmuje działania w celu integracji społeczności lokalnej poprzez aktywność społeczną, kulturalną i prozdrowotną. Stowarzyszenie współpracuje ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Pruszcza Gdańskiego i Okolicznych Gmin, opracowując i realizując projekty w ramach programu "Działaj Lokalnie" (Spotkanie z teatrem - 2008/2009, Garnki i wiersze - 2009/2010, Rusz brzuch - 2011).
Nadrzędnymi celami statutowym Stowarzyszenia KK są: wspieranie rozwoju społeczności lokalnych; prowadzenie i wspieranie działalności w zakresie kultury i edukacji; promowanie zdrowego trybu życia; upowszechnianie i ochrona praw człowieka i swobód obywatelskich.
W środowisku grupa najpełniej rozpoznawalna jest dzięki projektom teatralnym. Mieszkańcy gminy Kolbudy, a także goście z Gdańska i okolic, mieli okazję obejrzeć dotąd trzy spektakle: "Za kuchennymi drzwiami", "Jestem", "Ot, w parach absurdu" Grupa została zaproszona i wzięła udział w Trójmiejskich Spotkaniach Teatrów Niezależnych.
Stowarzyszenie działa niezależnie i samodzielnie. Opiera swoją działalność głównie na pracy społecznej członków oraz wolontariuszy. Korzysta ze wsparcia gminy (bezpłatne użyczenie pomieszczeń na warsztaty, próby i spektakle), pozyskuje fundusze ze składek członkowskich oraz programu "Działaj Lokalnie", zabiega o współpracę z lokalnymi firmami i instytucjami oraz innymi organizacjami pozarządowymi.